Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles del Consell Comarcal del Moianès i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos, plantilles, relació de llocs de treball...

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost, plantilla i informació pública del compte general 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 -  Aprovació del pressupost, plantilla, relació de llocs de treball i informació pública del compte genreral. El pressupost del 2017 es va prorrogar pel 2018.

* Es publica també la liquidació del pressupost del Consell Comarcal corresponent a l'exercici 2017 i l'informe de la Intervenció general sobre la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Moianès de l'exercici 2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. El pressupost del 2019 s'ha prorrogat pel 2020.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ENS DEPENDENTS: CONSORCI DEL MOIANÈS

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost, plantilla i informació pública del compte general 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla  i relació de llocs de treball per a l'exercici 2017. El pressupost del 2017 es va prorrogar pel 2018.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. El pressupost del 2019 s'ha prorrogat pel 2020.

Darrera actualització: 19.02.2020 | 09:35
Darrera actualització: 19.02.2020 | 09:35