Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Consell Comarcal del Moianès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost i informació pública del compte general 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 -  Aprovació del pressupost, plantilla i informació pública del compte genreral 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. 

Darrera actualització: 29.10.2019 | 13:44
Darrera actualització: 29.10.2019 | 13:44