Notícies
  • Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes (subgrup A1) 07.08.2020

    Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

    Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

    Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1)

     

Més notícies
Tauler d'anuncis
Facebook
Segueix-nos a Twitter