Agenda - Activitats

Més Activitats

Destacats

Notícies

 • Anunci sobre l'aprovació de la convocatòria del procediment selectiu del Programa de Treball i Formació 2018 17.01.2019

  Mitjançant Decret de Presidència 13/2019, de data 17 de gener de 2019, i en virtut del què estableixen l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, s'aprova la convocatòria del procediment selectiu del Programa Treball i Formació 2018.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (cinquena resolució) 17.01.2019

  Mitjançant Decret de Presidència 14/2019 de 17 de gener de 2019, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns 15.01.2019

  Bases reguladores i convocatòria pública per a la selecció d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns del Consell Comarcal i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 5 de desembre al 24 de desembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria de proves per a la selecció d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns del Consell Comarcal del Moianès.

 • Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Moianès 14.12.2018

  S’obre la CONVOCATÒRIA  dels ajuts econòmics de transport adaptat per l’any 2018. 
  El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 10 de desembre 2018 inclòs .

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
  Els models són a disposició de les persones interessades com annexes a aquesta pàgina. 
  Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  RESOLUCIÓ: Mitjançant Decret de Presidència 313/2018 de 14 de desembre de 2018, s'han atorgat/ denegat els ajuts econòmics per al transport adaptat per l'anualitat 2018.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans 14.12.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a de Recursos Humans i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a Superior Jurista 10.12.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

  Acta del tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

 • Protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària curs 2018-2019 04.12.2018

  Des del curs 2017-2018 el Consell Comarcal gestiona els serveis de transport de l'Ins Moianès i de l'IE Castellterçol. I des d'aquest curs 2018-2019 es gestiona de forma conjunta el servei de menjador de 7 escoles de la comarca. En l'àmbit del transport escolar des del Consell Comarcal s'ha aprovat les modificacions respecte el curs anterior del protocol en els casos d'incidències a la xarxa viària. En aquest document es recullen les actuacions que s'han de portar a terme en el cas que hi hagi alguna incidència que afecti al transport escolar o al servei de menjador.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (quarta resolució) 30.11.2018

  Mitjançant Decret de Presidència 308/2018 de 30 de novembre de 2018, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Convocatòria del Ple ordinari de 26 de novembre de 2018 21.11.2018

 • Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habilitat 12.11.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Serveis a les Persones. Termini de presentació: fins el 6 de juny inclòs.

  - Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials o habilitat.

  - Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials del Consell Comarcal del Moianès.

  - Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials.

  - Anunci sobre l'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés de selecció i que integraran la borsa de Treballadors/es Socials.

Més notícies

Segueix-nos a Twitter

Facebook

Twitter