Notícies

 • Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'arquitectes (subgrup A1) 7 d'agost de 2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

  Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

  Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa d’arquitectes (subgrup A1)

   

 • Retransmissió en directe del Ple Extraordinari - 03/08/2020 3 d'agost de 2020

  Avui dia 3 d'agost de 2020, a partir de les 20:00 de la tarda, retransmissió en directe del Ple Extraordinari.

  Ho pots seguir en aquest enllaç: https://youtu.be/5jiGQKVkfQk

 • Ajut extraordinari per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes 31 de juliol de 2020

  Us comuniquem que en data 31/07/2020 s'ha publicat al DOGC la convocatòria per a sol·licitar l'Ajut Extraordinari per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes. 

  L’import de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul (màxim 3 treballadors/es). 

  - Termini de presentació de sol·licituds: des del 31 de juliol de 2020 fins el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos; les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost. 

 • Retransmissió en directe del Ple Extraordinari i Urgent - 27/07/2020 27 de juliol de 2020

  Avui dia 27 de juliol de 2020, a partir de les 19:00 de la tarda, retransmissió en directe del Ple Extraordinari i Urgent.

  Ho pots seguir en aquest enllaç: https://youtu.be/ZS4ZKWG-AYA

 • Cercador de Recursos Culturals El Consell Comarcal del Moianès posa en marxa un Cercador de Recursos Culturals al seu lloc web 21 de juliol de 2020

  Cercador de recursos culturals que permet que qualsevol interessat/ada conegui les dades de les empreses, associacions, entitats... d’àmbit cultural del Moianès, així com la tipologia d’espectacles i/o actuacions que ofereixen.

  Amb els objectius de donar suport i fomentar l’accés a la cultura local i oferir un espai de promoció i difusió als/les participants.

 • Convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, de dos tècnics/iques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l'execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 17 de juliol de 2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, de dos tècnics/ques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament local.

  Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

 • Convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, d'un/a tècnic/a de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per elaborar el Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 17 de juliol de 2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, d’un/a tècnic/a de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per elaborar el Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament local.

  Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

 • Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/res social o habilitats/ades 17 de juliol de 2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball de Treballadors/es social o habilitats/des, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l’àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès.

  Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

 • Convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/ques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2) 17 de juliol de 2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per la creació d’una borsa d’Enginyer/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en enginyeria (subgrup A2), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès.

  Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

 • Ajut individual de menjador escolar curs 2020-2021 15 de juliol de 2020

  Del 16 al 29 de juliol es poden presentar les sol·licituds per les beques menjador 2020.

 • Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 14 de juliol de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023..

  L’expedient queda exposat al públic per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions davant aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 127 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   

 • foto taula rodona: Viure amb el Coronavirus La Universitat d'Estiu del Moianès - Universitat d'Estiu Ramon Llull, una oferta cultural de qualitat plenament consolidada 11 de juliol de 2020

  La 6a edició de la Universitat d'Estiu del Moianès, celebrada la setmana del 6 al 10 de juliol, ha comptat amb 56 participants als dos cursos realitzats i/o a alguna de les sessions i gairebé 300 persones assistents a la taula rodona: Viure amb el Coronavirus. 

   

Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37
Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37