Notícies

 • Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2) 10 d'abril de 2019

  Bases que regeixen la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'enginyer/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal del Moianès. Termini de presentació: del 23 de febrer al 14 de març de 2019.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria de proves per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en Enginyeria (subgrup A2), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacances del Consell Comarcal del Moianès.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'enginyers/eres tècnics/tècniques o graduats/ades en Enginyeria A2.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (vuitena resolució) 2 d'abril de 2019

  Mitjançant Decret de Presidència 81/2019 de 28 de març de 2019, s’ha acordat en relació a les bases del procediment d’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (setena resolució) 22 de febrer de 2019

  Mitjançant Decret de Presidència 49/2019 de 21 de febrer de 2019, s’ha acordat en relació a les bases del procediment d’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Procés participatiu per la redacció del Pla director de mobilitat de les comarques de la Catalunya Central 2020-2025 (pdM) 9 de febrer de 2019

  Des de l'ATM (Auitoritat del Transport Metropolità) estan redactant un Pla director de mobilitat de les comarques de la Catalunya Central pel 2020-2025 (pdM)

  Per tal que el territrori tingui veu han obert un procés participatiu per tal que la ciutadania pugui dir la seva. 

 • Intercanvi juvenil Intercanvi juvenil per setmana santa al Moianès 8 de febrer de 2019

  Tens plans per Setmana Santa? Tens entre 18 i 26 anys? Tenim un projecte per a tu! 

  És un intercanvi juvenil que pretén introduir la diversitat lingüística europea, i conceptes bàsics d'inclusió i sostenibiltiat lingüística. 

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (sisena resolució) 1 de febrer de 2019

  Mitjançant Decret de Presidència 28/2019 de 29 de gener de 2019, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns 25 de gener de 2019

  Bases reguladores i convocatòria pública per a la selecció d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns del Consell Comarcal i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 5 de desembre al 24 de desembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria de proves per a la selecció d'un/a administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns del Consell Comarcal del Moianès.

  Acta 1 i 2 del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció d'un/a Administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns.

  Acta 3 del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció d'un/a Administratiu/va de l'Àrea Econòmica i de serveis interns.

 • Signatura del Conveni L'Hble Conseller Miquel Buch visita el Moianès per la signatura del conveni per la implantació a la comarca de la codificació de les edificacions aïllades per casos d'emergència 23 de gener de 2019

                  A data 23 de gener del 2019, el Consell Comarcal del Moianès ha tingut l’honor de rebre a l’Hble Sr. Miquel Buch, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en l’Acte de la signatura del Conveni de col·laboració entre el departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Moianès per a la implantació a la comarca de la codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d’Informació Geogràfica d’Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT).

 • Convocatòria del Ple ordinari de 28 de gener de 2019 23 de gener de 2019
 • Anunci sobre l'aprovació de la convocatòria del procediment selectiu del Programa de Treball i Formació 2018 17 de gener de 2019

  Mitjançant Decret de Presidència 13/2019, de data 17 de gener de 2019, i en virtut del què estableixen l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, s'aprova la convocatòria del procediment selectiu del Programa Treball i Formació 2018.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (cinquena resolució) 17 de gener de 2019

  Mitjançant Decret de Presidència 14/2019 de 17 de gener de 2019, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Moianès 14 de desembre de 2018

  S’obre la CONVOCATÒRIA  dels ajuts econòmics de transport adaptat per l’any 2018. 
  El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 10 de desembre 2018 inclòs .

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
  Els models són a disposició de les persones interessades com annexes a aquesta pàgina. 
  Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  RESOLUCIÓ: Mitjançant Decret de Presidència 313/2018 de 14 de desembre de 2018, s'han atorgat/ denegat els ajuts econòmics per al transport adaptat per l'anualitat 2018.

Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37
Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37