Notícies

Pàgina 2 de 4
 • 14 de desembre de 2018 Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a de Recursos Humans i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

 • 10 de desembre de 2018 Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a Superior Jurista

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

  Acta del tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

 • 4 de desembre de 2018 Protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària curs 2018-2019

  Des del curs 2017-2018 el Consell Comarcal gestiona els serveis de transport de l'Ins Moianès i de l'IE Castellterçol. I des d'aquest curs 2018-2019 es gestiona de forma conjunta el servei de menjador de 7 escoles de la comarca. En l'àmbit del transport escolar des del Consell Comarcal s'ha aprovat les modificacions respecte el curs anterior del protocol en els casos d'incidències a la xarxa viària. En aquest document es recullen les actuacions que s'han de portar a terme en el cas que hi hagi alguna incidència que afecti al transport escolar o al servei de menjador.

 • 30 de novembre de 2018 Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (quarta resolució)

  Mitjançant Decret de Presidència 308/2018 de 30 de novembre de 2018, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • 21 de novembre de 2018 Convocatòria del Ple ordinari de 26 de novembre de 2018
 • 12 de novembre de 2018 Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habilitat

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Serveis a les Persones. Termini de presentació: fins el 6 de juny inclòs.

  - Llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials o habilitat.

  - Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials del Consell Comarcal del Moianès.

  - Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials.

  - Anunci sobre l'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés de selecció i que integraran la borsa de Treballadors/es Socials.

 • 7 de novembre de 2018 Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (tercera resolució)

  Mitjançant Decret de Presidència 276/2018 de 7 de novembre de 2018, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • 30 d'octubre de 2018 Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de garantia juvenil pel Consell Comarcal del Moianès

  Es busca poder cobrir tres ofertes de feina amb els perfils següents: 

  - Tècnic/a de suport a l'àrea d'atenció a les persones. 

  - Tècnic/a suport a l'àrea de territori i planificació estratègica

  - Auxiliar administratiu/va.

  Anunci de les bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de 3 joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció de 3 joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya.

 • 15 d'octubre de 2018 Envelliment actiu al Moianès

  L’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès enguany inicia un nou projecte de dinamització de la gent gran del Moianès, fomentant un estil de vida actiu i saludable. Posem èmfasi en les relacions socials i les activitats lúdiques, treballant  per promoure el benestar i l’autonomia personal de les persones grans de la comarca.

 • 11 d'octubre de 2018 L'Ajuntament de Moià obra convocatòria per a la contractació temporal d'un jove en pràctiques - programa de Garantia Juvenil de Catalunya

  L'Ajuntament de Moià obra convocatòria urgent per a la contractació temporal d'un jove en pràctiques menor de 30 anys dins el programa de Garantia Juvenil de Catalunya. 

   

 • 8 d'octubre de 2018 Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (segona resolució)

  Mitjançant Decret de Presidència 252/2018 de 8 d'octubre de 2018, s'ha acordat en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • 17 de setembre de 2018 Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (primera resolució)

  Mitjançant Decret de Presidència 235/2018 de 17 de setembre de 2018, s'ha acordat en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

Pàgina 2 de 4
Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37
Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37