Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018, actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat s’està treballant per l’actualització d’aquest Pla d’Acció Territorial i per l’elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès (PAC), amb la voluntat també d’implicar-hi a la ciutadania.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

_________________________________

 

PROCESSOS VIGENTS / EN CURS  – ANY 2019/2020– QUE HAN IMPLICAT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ELS AJUNTAMENTS

L’any 2019 s'ha treballat en el següent estudi amb implicació de la participació ciutadana:

 

1.“Estudi d'actualització de la quantificació de la segona residència al Moianès i el seu impacte econòmic”

Aquest estudi es marca com a objectiu quantificar l’evolució de la segona residencia al Moianès i l’impacte que aquesta té en l’economia i en diverses variables dels diferents sectors.

És important que els municipis siguin coneixedors i conscients de com els afecta el fenomem de la segona residència, conèixer si aquests habitatges están localitzats en el nucli urbà o en masies disseminades i quin impacte econòmic i social té la población estacional en els habitants i en el teixit econòmic local.

En quant a la metodologia que ha implicat a la participación ciutadana i dels ajuntaments ha estat:

1. Reunió amb els alcaldes i/o tècnics de cada municipi coneixedors del territori i treball de camp a partir de les dades disponibles a l’administració local i la seva anàlisi a partir de sistemes d’informació geográfica.

S’ha fet una reunió amb cada un dels Ajuntaments del Moianès.

Amb els experts locals s’han dut a terme les següents tasques:

- Aclarir tots aquells habitatges en situación d’alta al padró que no havien pogut estar identificats a les dades del cadastre.

- Determinar la situación dels habitatges en disseminat, on les dades d’aigua són més difuses i la comprovació in situ es fa molt complicada.

- Validar la classificació dels habitatges en nucli urbà mitjançant la cartografia elaborad. Amb especial atenció als habitatges classificats com a buits o com a segona residència.

 

2.Dues jornades participatives amb comerciants, sector turístic i de serveis, i associacions locals amb l’objectiu que aportin la seva expertesa en relació al comportament dels segons residents. Les jornades han estat basades en un procés deliberatiu en grup.

Una vegada realitzat el treball de camp, s’inicien les sessions participatives de les que s’extreuen les dades qualitatives sobre la percepció local de la incidència económica dels segons residents. S’ha organitzat dues sessions, la primera (5 novembre 2019) ha estat un treball obert i guiat en el que han participat 21 persones del sector turístic, hoteler i del comerç, distribuïts de la següent manera:

- Turisme: Allotjaments rurals: 6 persones d’allotjaments rurals, que corresponen a 6 establiments d’allotjament rural.

- Serveis: 1 persona de la biblioteca de Moià

- Turisme: Espais visitables, museus… : 6  persones corresponents a 5 activitats turístiques

- 2 persones de la consultoria DCB – Turisme i Desenvolupament Local

- 2 persones del Consell Comarcal del Moianès – técnica d’estratègia i tècnic de suport de comunicación

- 1 persona del Consorci del Moianès – técnica responsable de l’àrea de dinamització turística i comercial

- 2  persones dinamitzadores de la sessió, de la Universitat de Girona

- 1 persona de la Diputació de Barcelona, de l’Oficina técnica de turismo.

Adjuntem aquí el document que es va treballar en aquesta presentació.

 

La segona (29 de novembre de 2019) ha estat un debat guiat en el que han participat persones del sector cultural del territori:

- Representant del Consorci, com a técnica responsable dde l’àrea de dinamització turística i comercial

- Representant del Consell comarcal, com a técnica d’estratègia, Observatori i desenvoluapment econòmic

- 3 persones de l’associació cultural Modilianum.

Es va decidir fer una reunió en profunditat amb aquesta entitat ja que tenen prevista una jornada d’estiueig al Moianè a l’octubre del 2020, i entre els membres de l’entitat hi ha persones de segona residència amb vincles familiars, persones residents de tota la vida que poden oferir diferents i significatives versions de la segona residència al Moianès, i que també havien treballat aquest tema des de l’entitat, i per tant podien aportar información.

Adjuntem aquí el document que es va treballar en aquesta entrevista en produnditat.

 

Finalment s’han ampliat les dades i respostes a d’altres entitats i associacions, així com a empreses dels sectors turístic, comercial i de serveis, mitjançant l’enviament d’enquestes (dormulari de google) per correu electrònic. Se n’han recollit 50. Link a l’enquesta. 

Al mes de març (30/03/2020) es farà la presentació de l’estudi amb el recull dels resultats de tot el procés participatiu als consellers del Consell Comarcal, als membres de la Junta General del Cosnorci i als ajuntaments.

A l’abril (pendent concretar data) es farà la presentación pública de l’estudi a la población.

________________________________

 

2. “Estudi per la millora del transport públic al Moianès”

Per altra banda, amb la Diputació de Barcelona, s’està treballant en un estudi de millora del transport públic, pel que s’han recollit gairebé 600 enquestes a la població, amb l’objectiu de recollir les necessitats del territori alhora d’aplicar les millores més adients.

Aquesta enquesta té la finalitat d'analitzar la demanda actual que hi ha a la comarca pel que fa a l'oferta de transport públic. Està inclosa dins l'estudi de Millora del tranport públic de la comarca del Moianès, es realitza des del Consell Comarcal i compta amb el suport de la Diptuació de Barcelona. És una enquesta anònima on es garanteix que únicament s'utilitzaran les dades facilitades amb l'objectiu d'analitzar el transport públic al Moianès. Es tracta d'un seguit de preguntes molt breus que fan referència a la mobilitat que va l'usuari va realitzar durant l'ultim dia que es va desplaçar entre setmana (de dilluns a divendres) i el cap de setmana (dissabte i/o diumenge). 

Adjuntem aquí el model d’enquesta. El procés d’introducció de dades ja està tancat des del gener del 2020, i en breu ens presentarà l’informe amb els resultats i el buidatge de l’enquesta.

_______________________

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu detallats a continuació, on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats: 

- Les potencialitats d'una nova comarca, la cultura al Moianès.

- Diagnosi juvenil del Moianès

- Pla del teixit associatiu de la comarca del Moianès

- I Pla d'Igualtat de la Comarca del Moianès

- Estudi de millora del transport públic a la comarca del Moianès

- Estudi d'actualització de la quantificació de la 2a residència al Moianès i el seu impacte econòmic.

I com a ens de participació ciutadana estable hi trobem el Consell de la Gent Gran del Moianès , que entre d'altres temes està treballant en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Bústia de suggeriments

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 09.03.2020 | 17:42
Darrera actualització: 09.03.2020 | 17:42