Convocatòria pública per a la selecció i provisió, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès.

Dilluns, 26 d'abril de 2021 a les 14:00

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 15 de febrer de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès (Subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d’una borsa de treball.

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves de la convocatòria pública per la selecció i provisió d'un/a tècnic/a en Recursos Humans i suport a Gerència

Podeu accedir a la informació clicant sobre aquest enllaç: Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès (Subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d’una borsa de treball.

Darrera actualització: 26.04.2021 | 16:17