Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès (Subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d’una borsa de treball.

Bases de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès (Subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d’una borsa de treball.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 15 de febrer de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un tècnic en recursos humans i suport a Gerència del Consell Comarcal del Moianès (Subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d’una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 22 de febrer de 2021 fins el 19 de març de 2021.

Darrera actualització: 19.02.2021 | 11:18
Darrera actualització: 19.02.2021 | 11:18