BORSA COMARCAL d’auxiliars informàtics C1 per a cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments de la Comarca.

Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 13:00

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 7 de juny de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases específiques que regeixen el procés selectiu, per màxima urgència, per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars d’informàica C1, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de carácter temporal i/ vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

BORSA COMARCAL d’auxiliars informàtics C1 per a cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments de la Comarca

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 10 de juny de 2021 fins el 23 de juny de 2021.

Podeu accedir a la informació clicant sobre aquest enllaç: Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per la creació d'una borsa de treball de tècnics/es auxiliars d'informàtica, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants.

Darrera actualització: 09.06.2021 | 19:18