Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per la creació d'una borsa de treball de tècnics/es auxiliars d'informàtica, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants.

Bases del procés selectiu, per màxima urgència, per la creació d'una borsa de treball de tècnics/es auxiliars d'informàtica, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 7 de juny de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases específiques que regeixen el procés selectiu, per màxima urgència, per a la creació d’una borsa de treball de tècnics/iques auxiliars d’informàtica C1, per cobrir necessitats concretes i prioritàries de carácter temporal i/ vacants del Consell Comarcal i Consorci del Moianès i Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Llista provisional d'admesos i data de la convocatòria de les proves del procés selectiu borsa de treball de tècnics/iques auxiliars d'informàtica C1

Llista definitiva d'admesos del procés selectiu borsa de treball de tècnics/iques auxiliars d'informàtica C1

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu de la borsa de treball de tècnics/iques auxiliars d'informàtica

Darrera actualització: 28.09.2021 | 09:31
Darrera actualització: 28.09.2021 | 09:31