I Pla intern d'Igualtat de Génere 2019-2022

Dilluns, 15 d'abril de 2019 a les 00:00

Aprovat en el Ple del 15/04/2019

El Pla Intern per a la Igualtat de Gènere, és una eina estratègica capaç de potenciar les capacitats i el talent de totes aquelles persones que treballen a la institució, mitjançant un canvi organitzatiu que elimini els obstacles existents per raó de gènere, les desigualtats i els desequilibris entre homes i dones. 

Es té en compte la perspectiva de gènere, per tal que el Consell Comarcal esdevingui una organització que afavoreixi la incorporació, permanència i el desenvolupament professional de les persones i garanteixi una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i nivells de responsabilitat. 

* S'adjunta també l'Annex: Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere del Consell Comarcal del Moianès. 

Darrera actualització: 12.09.2020 | 09:40