Moratòria de deute hipotecari per l'adquisició d'habitatge habitual

Divendres, 27 de març de 2020 a les 01:00

Tota la informació a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 - Hi trobareu el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

 

El Govern espanyol ha aprovat una moratòria hipotecària per a les famílies més afectades per la crisi econòmica arran del Coronavirus. La mesura afecta les famílies que vegin com s'han reduït els seus ingressos o que hagin perdut llocs de treball com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). (Enllaç)

 

 

Darrera actualització: 01.04.2020 | 20:06