Àrees, Serveis i Organigrama

El Consell Comarcal del Moianès, a nivell organitzatiu, està dividit en 6 grans àrees:

A continuació detallem els àmbits de treball de cada una d'aquestes àrees, així com els serveis, projectes i competències que ofereixen:

 • Àrea 1. Serveis a les persones
  • Serveis socials bàsics

  • Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

  • Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

  • Programa individual d'atenció a la dependència

  • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

 • - Joventut
  • Oficina Jove del Moianès itinerant

  • Redacció del pla comarcal de joventut del Moianès

  • Servei comarcal de joventut i programa de referents d'ocupació juvenil

  • Servei d'informació i assessorament per l'organització d'activitats de lleure

  • Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès

 • - Dinamització comunitària

  Igulatat

  • Servei d'informació i atenció a al dona (SIAD)

  • Organització d'activitats amb perspectiva de gènere

  • Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

  Migracions

  • Servei d'informació i atenció en temes d'estrangeria (SIATE)

  • Servei d'acollida

  Gent gran

  • Serveis de dinamització de la gent gran

 • Àrea 2. Educació i Cultura
  • Serveis d'Ensenyament

  • Projectes educatius

  • Cultura

 • Àrea 3. Territori, Urbanisme i Canvi Climàtic
  • Desenvolupament rural

  • Urbanisme

  • Canvi climàtic

  • Habitatge

 • Àrea 4. Medi Ambient i Mobilitat
  • Òrgan tècnic ambiental comarcal

  • Oficina comarcal d'informació al consumidor (OCIC)

  • Mobilitat. Implantació estudi de millores de transport públic

  • Protecció civil

  • Medi ambient

 • Àrea 5. Transversal
  • Planificació estratègica
  • Serveis mancomunats

  • Certificats digitals

 • Àrea 6. Promoció Econòmica i Comunicació
  • Servei d'Ocupació del Moianès

  • Formació

  • Servei de capacitació

  • Servei de competències

  • Servei d'assessorament a les empreses i a les persones emprenedores

  • Promoció turística i dinamització comercial

Darrera actualització: 03.03.2020 | 10:59
Darrera actualització: 03.03.2020 | 10:59