Àrees, Serveis i Organigrama

El Consell Comarcal del Moianès, a nivell organitzatiu, està dividit en 6 grans àrees:

A continuació detallem els àmbits de treball de cada una d'aquestes àrees, així com els serveis, projectes i competències que ofereixen:

 • Àrea 1. Serveis a les persones

  · Serveis socials bàsics

  · Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

  · Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

  · Programa individual d'atenció a la dependència

  · Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

 • ⇒ 1.1 Joventut

  · Oficina Jove del Moianès itinerant

  · Redacció del pla comarcal de joventut del Moianès

  · Servei comarcal de joventut i programa de referents d'ocupació juvenil

  · Servei d'informació i assessorament per l'organització d'activitats de lleure

  · Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès

 • ⇒ 1.2 Dinamització comunitària

  ► Igulatat

     · Servei d'informació i atenció a al dona (SIAD)

     · Organització d'activitats amb perspectiva de gènere

     · Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

  ► Migracions

     · Servei d'informació i atenció en temes d'estrangeria (SIATE)

     · Servei d'acollida

  ► Gent gran

     · Serveis de dinamització de la gent gran

 • Àrea 2. Educació i Cultura

  · Serveis d'Ensenyament

  · Projectes educatius

  · Cultura

 • Àrea 3. Territori, Urbanisme i Canvi Climàtic

  · Desenvolupament rural

  · Urbanisme

  · Canvi climàtic

  · Habitatge

 • Àrea 4. Medi Ambient i Mobilitat

  · Òrgan tècnic ambiental comarcal

  · Oficina comarcal d'informació al consumidor (OCIC)

  · Mobilitat. Implantació estudi de millores de transport públic

  · Protecció civil

  · Medi ambient

   

   

 • Àrea 5. Transversal

  · Planificació estratègica

  · Serveis mancomunats

  · Certificats digitals

 • Àrea 6. Promoció Econòmica i Comunicació

  · Servei d'Ocupació del Moianès

  · Formació

  · Servei de capacitació

  · Servei de competències

  · Servei d'assessorament a les empreses i a les persones emprenedores

  · Promoció turística i dinamització comercial

Darrera actualització: 03.03.2020 | 10:59
Darrera actualització: 03.03.2020 | 10:59