Resolució bases reguladores dels ajuts de comerç a locals de 400m dins de centres comercials

Dimecres, 10 de març de 2021 a les 00:00

Ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19

1.- Persones i/o entitats beneficiàries

- Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals - comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

- S'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

2. Procediment de sol·licitud i documentació

- Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat, juntament amb la documentació requerida, a: Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

- Es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment dels que sigui titular el beneficiari d'aquests ajuts.

- Es requereix la següent documentació, apart del model normalitzat:

  • Fotografia de l'interior de l'establiment
  • Fotografia de la façana de l'establiment

 

3. Termini Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021.

 

4.Quantia de la subvenció

- Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats:   Aportació única de 5.000 euros per establiment.

 

  • Les persones a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25 de gener de 2021, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 publicada al DOGC núm. 8326 de 26.01.2021, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per l'import establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.

 

Darrera actualització: 10.03.2021 | 10:04