Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a

Divendres, 24 de gener de 2020 a les 08:00

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 9 de desembre de 2019, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d’enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), escala d’administració especial, mitjançant el sistema de concurs oposició, i creació d’una borsa per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants

Llista admesos i exclosos per a la selecció i provisió d'un enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en Enginyeria A2.

Convocatòria de les proves del procés selectiu d'un enginyer/a tècnic/a o graduat/ada en Enginyeria A2

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a.

Termini de presentació de les sol·licituds: dijous 2 de gener.

Darrera actualització: 29.01.2020 | 19:04