Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior jurista

Dijous, 12 de desembre de 2019 a les 10:32

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 9 de desembre de 2019, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça de tècnic/a superior jurista (A1), escala administració general, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: dijous 2 de gener.

Darrera actualització: 12.12.2019 | 13:10