Convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics del Consell Comarcal del Moianès a associacions o entitats sense ànim de lucre - any 2021

Divendres, 23 de juliol de 2021 a les 00:00

Concessió de subvencions o ajuts econòmics per part del Consell Comarcal del Moianès a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l'any 2021.

Termini de presentació de sol·licituds fins al dia 15 de setembre de 2021.

Documentació a emplenar per a la seva sol·licitud: 

  • Formulari de sol·licitud de subvenció 
  • Annex 1: Memòria detallada del projecte
  • Annex 2: Pressupost desgossat del projecte
  • Annex 3: Document acreditatiu de suport signat per totes les entitats que hi participen o col·laboren: en el cas que l'activitat es dugui a terme de manera conjunta entre entitats, associacions i d'altres agents del Moianès, cal adjuntar aquest document de compromís - document acreditatiu de suport
  • Annex 4: Relació d'usuaris/àries participants estimades identificant la procedència del municipi: en el cas que en l'activitat/s hi participin persones de diferents municipis del Moianès, caldrà justificar-ho adjuntant una relació d'usuaris/àries dels diferents muncicipis.
  • Annex 5: Full de comunicació de dades bancàries i identificació de titularitat
  • Annex 6: Fomulari de justificació de subvenció  ajut econòmic. 

 

Tant la sol·licitud com la justificació s'han de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica. 

Darrera actualització: 06.08.2021 | 14:06