Convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics del Consell Comarcal del Moianès a associacions o entitats sense ànim de lucre - Any 2020

Divendres, 8 de gener de 2021 a les 12:00

Concessió de subvencions o ajuts econòmics per part del Consell Comarcal del Moianès a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l'any 2020.

Ja teniu a al vostra disposició el formulari de justificació de la subvenció rebuda que s'ha de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica fins com a màxim el 31 de gener. 

Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió de les subvencions o ajuts econòmics a associacions sense ànim de lucre

____________________

_____________________

Documentació a emplenar per a la seva sol·licitud: 

  • Formulari de sol·licitud de subvenció
  • Annex 1: Memòria detallada del projecte
  • Annex 2: Pressupost desglossat del projecte
  • Annex 3: Document acreditatiu de suport signat per totes les entitats que hi participen o col·laboren : en el cas que l'activitat es dugui a terme de manera conjunta entre entitats, associacions i d'altres agents del Moianès, cal adjuntar aquest document de compromís - document acreditatiu de suport, signat per totes les entitats que hi participen o col·laboren.
  • Annex 4: Relació d'usuaris/àries participants estimades identificant la procedència del municipi : en el cas que en l'activitat/s hi participin persones de diferents municipis del Moianès, caldrà justificar-ho adjuntant una relació d'usuaris/àries dels diferents municipis.

_____________________

Documentació a emplenar per a la seva justificació: 

  • Formulari de JUSTIFICACIÓ

La justificació s'ha de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica fins com a màxim el 31 de gener. 

 

Darrera actualització: 08.01.2021 | 17:26