Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Moianès

Divendres, 14 de desembre de 2018 a les 13:00

S’obre la CONVOCATÒRIA  dels ajuts econòmics de transport adaptat per l’any 2018. 
El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 10 de desembre 2018 inclòs .

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
Els models són a disposició de les persones interessades com annexes a aquesta pàgina. 
Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

RESOLUCIÓ: Mitjançant Decret de Presidència 313/2018 de 14 de desembre de 2018, s'han atorgat/ denegat els ajuts econòmics per al transport adaptat per l'anualitat 2018.

Darrera actualització: 14.12.2018 | 13:55