Anunci del procés selectiu per a la selecció per màxima urgència, d'un tècnic/a diplomat/da en educació social o habilitat

Dimecres, 31 de juliol de 2019 a les 08:00

Proves de selecció d'un/a tècnic/a diplomat/da en educació social.

Bases específiques que han de regir les proves per a la selecció per màxima urgència, d'un/a tècnic/a diplomat/da en educació social, o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès adscrit a l'àrea bàsica de serveis socials i a l'àrea de serveis a les persones del Moianès i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'àrea de serveis a les persones.

Llista provisional d'admesos/exclosos i convocatòria de proves selectives per a la selecció d'un/a tècnic/a diplomat/da en educació social, o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès, adscrit a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials i a l'Àrea de Serveis a les Persones del Moianès.

Llista definitiva d'admesos/exclosos de les proves selectives per a la selecció d'un/a tècnic/a diplomat/da en educació social, o habilitat.

Acta del Tribunal Qualificador de la convocatòria pública i urgent per la selecció i provisió d'un/a tècnic/a diplomat/da en Educació Social o habilitat.

Darrera actualització: 06.11.2019 | 18:13