Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Superior Jurista

Dijous, 10 de maig de 2018 a les 10:00

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: fins l'11 d'abril de 2018 inclòs.

 

Llista d'aspirants admesos/exclosos i convocatòria de la realització de les proves del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal.

 

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

 

Darrera actualització: 10.05.2018 | 10:02