Aprovació inicial del Pla Estratègic de subvencions del Moianès

Dimecres, 12 d'agost de 2020 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla estratègic de subvencions del Moianès. L’expedient queda exposat al públic per termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, El document del Pla estratègic de subvencions del Moianès es podrà consultar presencialment i a la pàgina web del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 12.08.2020 | 11:21