Informació sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

Dimecres, 1 d'abril de 2020 a les 00:00

Davant la situació d’emergència a causa de la COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat els canals de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania per garantir-ne precisament el seu accés i tramitació, sobretot en els casos d’urgència: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/

Pels casos de necessitats urgents s’atendrà des dels Serveis Territorials del Departament (preferentment de manera telefònica), les peticions que s’hagin de tramitar amb caràcter urgent. Les situacions d’urgència social s’atendran a través dels equips d’urgència dels Serveis Bàsics d’Atenció Social. Aquests casos es tractaran com a prioritaris. No obstant, cal recordar que la RGC no és una prestació d’urgència social, sinó que el seu objectiu és la cobertura de les necessitats bàsiques amb caràcter periòdic i continuat. 

Us adjuntem també un número gratuït  900 400 012 en el que es pot consultar la situació dels expedients i de les sol·licituds tramitades. També s’hi poden comunicar els canvis de situació que quedaran degudament registrats, per garantir els drets de les persones beneficiàries.

Darrera actualització: 01.04.2020 | 20:25