Convocatòria pública, mitjançant concurs-oposició i procediment de màxima urgència, del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'àmbit de la Promoció Econòmica.

Bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’àmbit de la Promoció Econòmica, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 7 de març de 2022 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’ha aprovat la convocatòria pública, mitjançant el sistema de concurs-oposició i procediment de màxima urgència i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l’àmbit de la Promoció Econòmica, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 de març de 2022.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball der perfils tècnics Promoció Economica

Atès que el passat 25 de març de 2022, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l’àmbit de la Promoció Econòmica, per al Consell Comarcal del Moianès i el Consorci del Moianès, així com per als Ajuntaments adherits a la Borsa Comarcal mitjançant conveni. Per decret de Presidència 2022-0093, de data 5 d’abril de 2022, s’ha resolt la llista provisional d'admesos i exclosos i la data de la convocatòria

Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball der perfils tècnics Promoció Economica

Atès que el passat 12 d’abril de 2022, va finalitzar el termini per formular al·legacions o esmenes de les sol·licituds presentades per a prendre part en el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l’àmbit de la Promoció Econòmica, per al Consell Comarcal del Moianès i el Consorci del Moianès, així com per als Ajuntaments adherits a la Borsa Comarcal mitjançant conveni.

Per decret de Presidència 2022-0104, de data 13 d’abril de 2022, s’ha resolt la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu.

Acta del procés selectiu Borsa de treball de tècnics/iques de Promoció Econòmica

Darrera actualització: 13.05.2022 | 10:38
Darrera actualització: 13.05.2022 | 10:38