Convocatòria del procés selectiu de dues places d'administratiu/iva i constitució de borsa de treball.

Bases del procés selectiu de dues places d'administratiu/iva i constitució de borsa de treball.

Mitjançant acord de Ple de data 4 d’abril de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura de DUES places d’ADMINISTRATIU/IVA (C1), i provisió definitiva de dos llocs de treball d’Administratiu/iva, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 26 de maig de 2022.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu de dues places d'administratiu/iva i constitució de borsa de treball

Llista definitiva del procés selectiu e dues places d'administratiu/iva i constitució de borsa de treball

Acta nº 1 del Tribunal qualificador del procés selectiu de dues places d'administratiu/iva

Acta nº 2 del tribunal qualificador del procés selectiu de dues places d'admninistratiu/iva

Darrera actualització: 28.09.2022 | 14:08
Darrera actualització: 28.09.2022 | 14:08