Bases i convocatòria per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'Àrea d'Administració General i Transversal, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels ajuntaments adherits a la borsa comarcal mitjançant conveni

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 4 d’abril de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2), per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 10 de maig de 2022

Darrera actualització: 08.04.2022 | 12:30
Darrera actualització: 08.04.2022 | 12:30