859_2022 Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL (A2), i provisió definitiva del lloc de treball homònim

Bases del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL (A2), i provisió definitiva del lloc de treball homònim

Mitjançant acord de Ple de data 12 de desembre de 2022, s’aproven les bases específiques reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL (A2), i provisió definitiva del lloc de treball homònim, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 10 de febrer de 2023.

Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:11
Darrera actualització: 12.01.2023 | 09:11