836_2022_Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu/iva i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu/iva i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 28 de novembre de 2022, s’aproven les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ADMINISTRATIU/IVA (C1), i provisió definitiva d’un lloc de treball d’Administratiu/iva, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'11 de gener de 2023 inclòs.

Darrera actualització: 12.12.2022 | 07:38
Darrera actualització: 12.12.2022 | 07:38