773_2021_Convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal mitjançant la modalitat d’interinitat, per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/loga EAIA-SIS (A1)

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal mitjançant la modalitat d’interinitat, per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/loga EAIA-SIS (A1)

Mitjançant Decret de Presidència 2022-0103 de data 12 d’abril de 2022, s’ha aprovat una  nova convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs-oposició, per a la contractació temporal, mitjançant la modalitat de substitució/interinitat per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/loga EAIA-SIS (A1), fins a la cobertura definitiva de la mateixa, i constitució d’una borsa de treball comarcal.

Termini de presentacíó de sol·licituds: fins el 3 de maig de 2022.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/oga EAIA-SIS en règim laboral

Llista definitiva i convocatòria del procés selectiu per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/oga EAIA-SIS en règim laboral

Atès que el passat 3 de maig de 2022, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu per a cobrir temporalment la plaça i lloc de treball de Psicòleg/oga EAIA-SIS en règim laboral. Mitjançant Decret de Presidència núm. 2022-0137, de 5 de maig, s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu.

Per decret de Presidència 2022-0154, de data 11 de maig de 2022, s’ha resolt la llista definitiva d'admesos i exclosos i l'horari de la convocatòria.

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu psicòleg/loga EAIA-SIS i constitució d'una borsa de treball

Acta 2 del tribunal qualificador del procés selectiu psicòleg/loga EAIA-SIS i constitució d'una borsa de treball

Darrera actualització: 16.06.2022 | 10:56
Darrera actualització: 16.06.2022 | 10:56