Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ENGINYER/A TÈCNIC/A (A2), i provisió definitiva del lloc de treball d’ENGINYER/A TÈCNIC/A, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Bases reguladores de la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball d'enginyer/a tècnic/a, mitjançant concurs oposició lliure i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Mitjançant Decret de Presidència 2022-0066 de data 14 de març de 2022, s’ha aprovat una nova convocatòria pública del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a (A2) i provisió definitiva del lloc de treball homònim, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019 i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 22 d'abril de 2022

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’Enginyer/a tècnic/a i provisió del lloc de treball homònim

Darrera actualització: 19.05.2022 | 12:36
Darrera actualització: 19.05.2022 | 12:36