317_2022 Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’arquitecte/a (A1), i provisió definitiva del lloc de treball homònim i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’arquitecte/a (A1), i provisió definitiva del lloc de treball homònim i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 28 de novembre de 2022, s’aproven les bases específiques reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ARQUITECTE/A (A1), i provisió definitiva del lloc de treball homònim, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2019, i constitució de borsa de treball comarcal.

Termini: fins el 18 de gener de 2023.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 08:00
Darrera actualització: 20.12.2022 | 08:00