212_2022_Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea de Territori (A2)

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea de Territori (A2)

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 2 de maig de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea de Territori (A2), per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 3 de juny de 2022.

Llista provisional del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea de Territori (A2) i convocatòria perfil tècnic/a de Territori

Convocatòria del procés selectiu de la borsa de tècnic/iques de l'Àrea de Territori - perfil arquitecte/a tècnic/a

FE D'ERRATES - Procés selectiu perfil arquitecte/a tècnic/a

Acta del tribunal del procés selectiu de la borsa de tècnics/iques de l'Àrea de Territori - Perfil tècnic/a de Territori

Acta del tribunal del procés selectiu de la borsa de tècnics/iques de l'Àrea de Territori - Perfil Arquitectura tècnica

Convocatòria del procés selectiu de la borsa de tècnic/iques de l'Àrea de Territori - perfil enginyer/a tècnic/a

Acta núm. 2 del tribunal del procés selectiu de la borsa de tècnics/iques de l'Àrea de Territori - Perfil tècnic/a de Territori

Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’ una borsa de treball comarcal del perfil tècnic- Arquitecte tècnic - deserta

Acta núm. 1 del Tribunal qualificador del procés selectiu de la borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea de Territori - Perfil enginyer/a tècnic/a

Constitució de la borsa de treball de l’Àrea de Territori (A2), perfil d’Enginyer/a Tècnica.

Constitució de la borsa de treball de l’Àrea de Territori (A2), perfil tècnic/a de Territori.

Darrera actualització: 04.01.2023 | 18:06
Darrera actualització: 04.01.2023 | 18:06