194_2023 Bases i convocatòria del procés selectiu Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir un lloc de tècnic/a de transició energètica i constitució d'una borsa de treball comarcal.

Bases i convocatòria del procés selectiu per la contractació i constitució d’una borsa de tècnics amb un perfil professional en el món de la transició energètica

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 8 de maig de 2023, s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per la contractació i constitució d’una borsa de tècnics amb un perfil professional en el món de la transició energètica (subgrup A2), per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 12 de juny de 2023.

Darrera actualització: 15.05.2023 | 15:17
Darrera actualització: 15.05.2023 | 15:17