170_2022_Bases i convocatòria per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'Àrea d'Administració General i Transversal, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels ajuntaments adherits a la borsa comarcal mitjançant conveni

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 4 d’abril de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2), per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 10 de maig de 2022

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2)

Atès que el passat 10 de maig de 2022, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2).

Per decret de Presidència 2022-0190, de data 2 de juny de 2022, s’ha resolt la llista provisional d'admesos i exclosos i la data de la convocatòria.

Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2)

Convocatòria procés selectiu Borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea d'Administració General i Transversal A2 - Perfils SSEE i Comunicació.

Constitució de la borsa de treball del perfil tècnic de Recursos Humans. Procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l’Àrea d’Administració General i Transversal (A2)

Darrera actualització: 26.10.2022 | 18:53
Darrera actualització: 26.10.2022 | 18:53