169_2022_Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'àmbit de serveis a les persones, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la borsa comarcal.

Bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'àmbit de serveis a les persones, per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la borsa comarcal.

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 4 d’abril de 2022, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils Tècnics de l’àmbit de Serveis a les persones (A2), per al Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal mitjançant conveni.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 27 d'abril de 2022.

Rectificació relativa a les bases del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de perfils tècnics de l'àmbit de serveis a les persones.

Mitjançant Decret de Presidència 2022-0101, de data 8 d’abril de 2022, s’ha resolt rectificació.

Llista provisional i convocatòria del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball der perfils tècnics Serveis Persones

Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball der perfils tècnics Serveis Persones

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu Borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea de Serveis a les Persones

Acta 2 del tribunal qualificador del procés selectiu Borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea de Serveis a les Persones

Acta 3 Convocatòria de prova ajornada - Procés selectiu Borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea de Serveis a les Persones

Acta 4 Prova ajornada i llistat provisional valoració de mèrits Educació Social i Orientació Familiar - Procés selectiu Borsa de treball de perfils tècnics de l'Àrea de Serveis a les Persones

Acta 5 - Revisió mèrits i llista definitiva perfil Educació Social i OrientacióFamiliar

Constitució de la borsa de treball dels perfils tècnics d'educador social i orientador familiar

Darrera actualització: 30.09.2022 | 12:46
Darrera actualització: 30.09.2022 | 12:46