Composició del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses

El CAM és l’òrgan de participació de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca en el Consell Comarcal del Moianès.

El CAM, convocat i presidit pel president del CAM, ha d’informar sobre aquelles propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple Comarcal.

El CAM pot presentar propostes d’actuació al Ple del Consell Comarcal que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas ha d’emetre informe previ sobre les qüestions següents:

  • L’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC) o de la seva modificació.
  • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, excepte pel que fa a les de contingut fiscal.
  • Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  • Els plans sectorials comarcals.
  • La modificació dels límits comarcals
  • El canvi de nom o de capital de la comarca.
  • Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
  • En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
  • Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableixi.

Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del CAM no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

Així mateix, el CAM podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. Els portaveus del grups polítics del Consell Comarcal en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que consideri convenient.

El CAM també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca. 

 

La següent informació es relativa a l'anterior legislatura 2019-2023 (en breu penjarem la infromació relacionada amb la legislatura actual): 

President

- Sr. Isaac Burgos i Lozano - Alcalde de Castellterçol

 

Alcaldes i Alcaldesses

- Sr. Eduard Sánchez i Campoy - Alcalde de Calders
- Sr. Eduard Guiteras i Paré - Alcalde de Castellcir
- Sr. Oriol Batlló i Farriol - Alcalde de Collsuspina
- Sr. Salvador Tresserra i Purtí - Alcalde de l'Estany
- Sr. Pere Genescà i Girbau - Alcalde de Granera
- Sr. Dionís Guiteras i Rubio - Alcalde de Moià
- Sr. Ramon Vancells i Casacuberta - Alcalde de Monistrol de Calders
- Sra. Anna Guixà i Fisas - Alcaldessa de Sant Quirze Safaja

- Sr. Xavier Baraut i Roca - Alcalde de Santa Maria d'Oló

 

Les reunions del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Moianès de l'any 2023 són: 

- 13 de març 

- 8 de maig

 

* A març de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats per la resta de l'any degut a les eleccions del mes de maig. 

Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:38
Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:38