Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès

Dimecres, 12 de d’agost de 2020 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, ha acordat l’aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès. L’expedient queda exposat al públic per termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província. El document es podrà consultar presencialment i a la pàgina web del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 17.11.2021 | 15:49