Àrea 2. Educació i Cultura

· Serveis d'Ensenyament

· Projectes educatius

· Cultura

______________________________________________________________________

Conseller / Cap d'àrea: Dani Cabana Domínguez
Àmbits de la conselleria: Educació, Projectes educatius i Cultura

- Serveis d'ensenyament:

Informació sobre les competències: 

 • Transport escolar
 • Beques menjador
 • Servei del temps del migdia


- Projectes educatius:

 • Taula Moianès Territori educador. Educació 360.
 • Espai Família - tallers i xerrades.
 • Servei de suport a les famílies: orientació sobre questions relacionades amb l'educació dels fills i filles i suport especialitzat quan hi ha una problemàtica específica.
 • Espai edu.moianès i jornades intesives a les escoles.
 • Conveni amb el Departament d'Ensenyament per l'assistència tècnica al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de tècnic de dependència que es realitza a l'institut Moianès.
 • Curs de preparació de les proves d'accés Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Conveni amb la Fundació Beques Impulsa per donar igualtat d'oportunitats als i les joves de la comarca a accedir als estudis que són del seu interès. 
 • Servei de suport als alumnes en formació postobligatòria.
 • Diagnosi de la pràctica artística al Moianès. 

Adreça electrònica de contacte de l'àrea: ccmn.ensenyament@ccmoianes.cat

- Cultura: 

 • Conveni amb la Universitat Ramon Llull pel projecte educatiu i cultural Universitat d'Estiu del Moianès. 
 • Festival Cultural del Moianès "CCMoianès Cultura Inquieta".
 • Agenda d'Activitats del Moianès / Agenda cultural on-line/ promoció i difusió d'activitats
 • Bcil (Bé cultural d'interès local)
 • Pla cultural del Moianès: Les potencialitats d'una nova comarca, la cultura al Moianès. Desenvolupament d'actuacions.
 • Participació i suport a projectes culturals locals i comarcals
 • Formació específica professionalitzadora per al sector cultural artístic i formació d'àmbit cultural i artístic oberta a tota la ciutadania
 • Revalorització del Patrimoni
 • Projecte CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb demència

Adreça electrònica de l'àrea: ccmn.cultura@ccmoianes.cat

Darrera actualització: 01.03.2022 | 23:38