Àrea 1. Serveis a les persones

· Serveis socials

· Salut

· Igualtat de gènere

· Joventut i Esports

· Dinamització Comunitària

· Migracions

· Gent Gran

· Teixit associatiu

 

______________________________________________________________________

Consellera / Cap d'àrea: Laura Juncadella Roca.
Consellera de serveis socials: Laura Juncadella Roca.
Consellera de dinamització comunitària, salut, migracions i gent gran: Dolors Elias Balaguer
Consellera d'Igualtat i teixit associatiu: Laia Bonells Oliver
Consellera de Joventut i Esports:  Maria Balaguer Prat

Àmbits de la conselleria: Serveis Socials, Dinamització comunitària, Salut, Migracions, Gent Gran, Igualtat de gènere, Teixit associatiu, Joventut i Esports

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES:


- Serveis socials bàsics:

 • Atenció i intervenció directe als municipis -  equip de serveis socials bàsics (treballadora social, educadora social i treballadora familiar).
 • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
 • Servei de transport adaptat.
 • Servei de banc de productes de suport.

- Servei de suport a les famílies: Servei que dóna suport i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social:

 • Orientació sobre qüestions relacionades amb l'educació dels fills i filles
 • Suport especialitzat quan hi ha una dificultat o problemàtica específica

- Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS):

 • Servei que té com a objectiu la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants, adolescents i famílies amb unes necessitats específiques.
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS)

 • Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.
 • Espai grupal d'intervenció socioeducativa.
 • - Adreça electrònica de contacte: ccmn.eaiasis@ccmoianes.cat 

- Programa individual d'atenció a la dependència:

 • Informació general sobre el programa de dependència i els tràmits i gestions corresponents.

- Servei d'Orientació Jurídica (SOJ):

 • Assessorament jurídic per proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat pel ciutadà i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes. 

Adreça electrònica de contacte de l'àrea: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

- JOVENTUT:

 • Oficina jove del Moianès itinerant: Informació i atenció als i les joves del Moianès.

 • Redacció i implantació del Pla Comarcal de Joventut del Moianès.

 • Servei Comarcal de Joventut i Programa de Referents d'Ocupació Juvenil: Serveis de joventut i informació, assessorament i orientació sobre el programa de Referents d'Ocupació Juvenil. 

 • Servei d'Informació i Assessorament per l'organització d'activitats de Lleure: Informació per a les entitats i/o empreses que vulguin organitzar activitats de lleure (colònies, casals...) en les quals hi participin menors de 18 anys (Decret 267/2016)

 • Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès: Inspeccions i seguiment dels expedients de les instal·lacions juvenils (cases de colònies).

 • Servei de Consultori per a joves sobre sexualitat i identitat de gènere.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.joventut@ccmoianes.cat

 

- DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA:

 • Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD): Servei psicològic / Assessorament jurídic.

 • Organització d'activitats amb perspectiva de Gènere.
 • Pla Comarcal d'Igualtat de Gènere.
 • Servei d'atenció integral a les persones LGTBI+
 • Pla Comarcal de Salut.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

- MIGRACIONS:

 • Servei d'Informació i Atenció en Temes d'Estrangeria (SIATE)

 • Servei d'Acollida: Un servei que s'ofereix per promoure l'autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania: - Organització dels mòduls d'acollida / - Mòdul de Català/ - Mòdul sobre coneixements laborals / - Mòdul sobre coneixement de la societat catalana.

Adreça electrònica de contacte: ccmn.atenciopersones@ccmoianes.cat

 

- GENT GRAN:

 • Serveis de dinamització de la Gent Gran: Servei que té com a objectiu implementar el Pla d'Acció de la Gent Gran del Moianès: - Organització d'activitats en els diferents municipis (conferències, caminades, tallers...)/ - Elaboració de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans / - Creació del Consell de la Gent Gran del Moianès / - Elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran

Adreça electrònica de contacte: ccmn.gentgran@ccmoianes.cat

 

Darrera actualització: 10.08.2023 | 16:03