Aprovació inicial del Reglament del Servei de Transport Escolar.

Divendres, 13 de de gener de 2023 a les 08:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2022, ha aprovat inicialment el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès. En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82 i 83 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini: fins el 27 de febrer de 2023 inclòs.

Darrera actualització: 13.01.2023 | 09:52