Aprovació inicial del Pla d'actuació comarcal per a 2023-2026.

Divendres, 2 de juny de 2023 a les 08:30

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès.

En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026 del  Consell Comarcal del Moianès, durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En exposició pública fins: 14 de juliol de 2023.

Finalitzat el tràmit d’informació pública haurà de ser aprovat definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 09:06