Valoració dels serveis

En aquest apartat trobareu els resultats de la gestió de la valoració dels serveis i de les queixes i sugerències presentades. 

1. En el cas de Queixes, Suggeriments i propostes hi trobem les següents: 

Any 2021

Incidències Queixes Suggeriments
28 2 1

 

Per temes Any 2021

 

Acollida

6

Administració

1

Comunicació

1

Dades usuaris

10

Econòmica

2

Serv empreses

1

Serv Formació

1

Gestió de projectes

1

Infraestructures

2

Oficina local d’habitatge

1

Qualitat

1

Protecció de dades

1

Proveïdors

2

Serv Som

1

TOTAL

31

 

 

 

 

Any 2020

Incidències Queixes Suggeriments
31 1 5

 

 

Per temes Any 2020

 

Acollida

6

Comunicació

2

Dades usuaris

2

Econòmica

1

Serv empreses

7

Serv Formació

6

Gestió de projectes

2

Infraestructures

1

Personal rrhh

1

Proveïdors

3

Qualitat

4

Serv Som

2

TOTAL

37

 

 

Any 2019

Incidències Queixes Suggeriments
63 0 3

 

 

Per temes Any 2019

 

Acollida

4

Comunicació

2

Dades usuaris

16

Econòmica

4

Serv empreses

3

Serv Formació

3

Gestió de projectes

3

Infraestructures

8

Millora gestió

3

Personal rrhh

1

Proveïdors

7

Qualitat

5

Turisme i comerç

1

Serv Som

6

TOTAL

66

 

 

La queixa i incidència més repetitiva al llarg d'aquests tres anys ha estat en relació a la velocitat d'internet als espais de Can Carner, seu del Consell Comarcal i Consorci del Moianès, així com problemes amb el wifi i en relació a temes informàtics.

També hi trobem incidències (dins l'apartat Dades usuaris) de persones que es volen donar de baixa del nostre butlletí digital. 

__________________________________

 

2. En quant a la valoració dels serveis prestats:

VALORACIÓ DELS SERVEIS 

Pel que fa la valoració dels serveis, des del Consell Comarcal del Moianès es fa una valoració mensual GLOBAL de l'entitat. L'objectiu principal és el de mantenir un nivell òptim de satisfacció de l'usuari derivat de les nostres prestacions de serveis.

Mensualment es fan unes enquestes als usuaris/àries dels serveis que oferim en les que es recull una puntuació global del servei. L'indicador per a assolir l'objectiu és que: les valoracions mitjanes han de ser superiors als 4 punts sobre 5. 

Adjuntem a continuació els resultats assolits en aquesta valoració global:

 

Enquesta global SERVEIS de l'entitat - enllaç a l'enquesta

Resultats Any 2021: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,49
Febrer 4,44
Març 4,56
Abril 4,28
Maig 4,43
Juny 4,31
Juliol 4,00
Agost 4,25
Setembre 4,54
Octubre 4,30
Novembre 4,00
Desembre 4,13
Total acumulat:  4,36
Valor objectiu 4

 

Resultats any 2020:

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,48
Febrer 4,44
Març 5,00
Abril 3,20
Maig 4,61
Juny 4,78
Juliol 4,51
Agost 4,42
Setembre 4,57
Octubre 4,68
Novembre 4,58
Desembre 4,56
Total acumulat:  4,62
Valor objectiu 4

 

Resultats any 2019: 

Mesos Puntuació mitja
Gener  4,52
Febrer 4,56
Març 4,70
Abril 4,51
Maig 4,66
Juny 4,47
Juliol 4,38
Agost 4,40
Setembre 4,50
Octubre 4,50
Novembre 4,74
Desembre 4,55
Total acumulat:  4,35
Valor objectiu 4

 

Cal dir també que en quant a l'Àrea de Promoció Econòmica, els serveis de: 

- SERVEI DE FORMACIÓ,

- SERVEI d’OCUPACIÓ DEL MOIANÈS

- SERVEI D'EMPRENEDORS i  EMPRESES,

estan certificats amb el sistema de gestió d’acord amb la norma ISO 9001:2015.

 

 

Bústia de suggeriments

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 06.04.2022 | 18:47
Darrera actualització: 06.04.2022 | 18:47