Valoració dels serveis / queixes

En aquest apartat hi trobareu els resultats sobre la gestió realitzada de les queixes que han arribat a la Institució a través del Registre d'Entrada del Consell Comarcal:

 

ANY 2023

Data Resum de la queixa  Resultat
01/12/2023

Queixa de servei del SIAD

____________________

Es parla amb la persona afectada i amb e servei, fent les gestions corrresponents. 

 

22/11/2023

Queixa sobre el transport escolar Collsuspina-Moià; sovint arriba tard

______________________

Es respon a la queixa i es fa reunió amb diferents famílies pel problema del transport i amb la línia. 
09/11/2023

Queixa pel mal estat del camí ral que va de Collsuspina a Calders

______________________

Es respon conforme estan previstes tasques de neteja en breu.
16/04/2023

Queixa de l'arquitecte d'urbanisme

_______________________

Es tracta la queixa parlant amb tots els agents implicats.
17/03/2023

Queixa el serveis de famílies

_______________________

Es contacta amb la persona i es tracta la queixa.
25/02/2023

Problemes per sortir en el directori d'empreses del Moianès.

_______________________

Se li explica que el directori està programat en un format de php molt antic i que es preveu renovar i es fa l'alta manual. 

 

 

ANY 2022

Data Resum de la queixa  Resultat
18/12/2022 Queixa sobre el procediment  de les instàncies al Consell Comarcal Es contacta amb la persona i se li facilita la informació necessària
20/09/2022 Queixa de transport *: per la modificació d'horaris de bus entre Moià i Manresa  Es recull la queixa i s'informa que es tindrà en compte
01/08/2022 Queixa de tracte per part d'acollida per fer un certificat digital  Es truca a la persona i s'excusa el tracte rebut, van coincidir un seguit de factors que van donar la sensació de poca coordinació i poca professionaltiat. 

* L'any 2022 han entrat vàries peticions d'horaris de transport públic, però que a banda d'aquesta que recollim en aquesta taula no es consideren queixes. Des de l'àrea de mobilitat és mira de donar resposta i adaptar-nos a totes les demandes, però els horaris de tranport públic també van en funció dels trams i hores en que hi ha més afluència.

____________________

 

En quant a la valoració dels serveis prestats:

Pel que fa la valoració dels serveis, des del Consell Comarcal del Moianès i lligat a la ISO 9001:2015 es fa una valoració mensual GLOBAL de l'entitat. L'objectiu principal és el de mantenir un nivell òptim de satisfacció de l'usuari derivat de les nostres prestacions de serveis.

Mensualment es fan unes enquestes als usuaris/àries dels serveis que oferim en les que es recull una puntuació global del servei. L'indicador per a assolir l'objectiu és que: les valoracions mitjanes han de ser superiors als 4 punts sobre 5. 

Adjuntem a continuació els resultats assolits en aquesta valoració global per cada any:

Enquesta global SERVEIS de l'entitat - enllaç a l'enquesta

 

Any 2023 Puntuació mitja
Total acumulat:  4,5
Valor objectiu 4

 

Any 2022 Puntuació mitja
Total acumulat:  4,40
Valor objectiu 4

 

Any 2021 Puntuació mitja
Total acumulat:  4,36
Valor objectiu 4

 

Any 2020 Puntuació mitja
Total acumulat:  4,62
Valor objectiu 4

 

Any 2019 Puntuació mitja
Total acumulat:  4,35
Valor objectiu 4

 

 

 

 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 08.03.2024 | 18:26
Darrera actualització: 08.03.2024 | 18:26