Sol·licitud Autorització per a la representació d'una altra persona

Aquí hi trobareu el Model de Sol·licitud - Instància, en el cas que calgui autoritzar a una altra persona per tal que us representi i pugui aportar els vostres documents. 

En aquest cas la informació a aportar és la següent: 

- Cal adjuntar una fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza (DNI, targeta de residència, passaport...)

- La persona autoritzada s'ha d'identificar documentalment (amb DNI, passaport...)

Amb la signatura d'aquest escrit - autorització, el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la signatura de qui autoritza, així com de les còpies del document d'identificació d'aquest que s'adjunten a aquest document.

Darrera actualització: 21.06.2019 | 11:39