Romandran tancats els Serveis Territorials del DARPA i les Oficines Comarcals de la Catalunya Central

Dimarts, 24 de març de 2020 a les 08:00

Posem a disposició dels usuaris les diferents bústies de correu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta.

D’acord amb el que estableix la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, comuniquem que els Serveis Territorials del DARPA i les Oficines Comarcals de la Catalunya Central romandran tancats, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.

Posem a disposició dels usuaris les diferents bústies de correu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central per tal de resoldre qualsevol dubte o consulta, aquestes bústies es revisen a diari  per tal de garantir resposta a totes les peticions.

  • Bústies de correu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central:

Serveis Territorials a la Catalunya Central - ssttcatalunyacentral.daam@gencat.cat

Servei de Coordinació i Gestió Territorial - bustiacoordinaciossttcc@gencat.cat

Secció de Ramaderia i Sanitat Animal - seccioramaderiassttcc.darp@gencat.cat 

Unitat de Dejeccions - pgdr.stcc@gencat.cat

Àrea Veterinària Osona - sir.ssttcc.agricultura@gencat.cat

Secció de Gestió d’Ajuts i Desenvolupament Rural - dunsuportcc.daam@gencat.cat    

Secció de Boscos i Recursos Forestals - boscosirecursosforestals.stcc.darp@gencat.cat 

 

  • Les Oficines Comarcals han habilitat personal d’atenció telefònica per atendre urgències i consultes, dirigiu-vos al telèfon i a la bústia de comunicació que correspongui a la vostre comarca:

- Oc Bages- Moianes (93 872 42 24) - abages.daam@gencat.cat

- Oc Solsonès (973 48 04 89)  - asolsones.daam@gencat.cat

- Oc Anoia (93 803 19 85) -  aanoia.daam@gencat.cat

- Oc Berguedà (93 821 44 70) -  abergueda.daam@gencat.cat

Darrera actualització: 02.04.2020 | 19:46