Selecció de 3 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per ser contractades en pràctiques durant 6 mesos, i constitució de borsa de suplents

Criteris que regiran els procediments de selecció de les persones joves candidates a ser contractades en pràctiques, beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a l'any 2021

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 7 de juny de 2021 i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat els criteris que han de regir els procediments de selecció del Consell Comarcal del Moianès, de les persones candidates en funció del número de contractes aprovats per la resolució de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per a l’any 2021 i constitució de la borsa de suplents.

Convocatòria per a la selecció de 3 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per ser contractades en pràctiques durant 6 mesos, i constitució de borsa de suplents

Mitjançant Decret de Presidència núm. 2021-0278, de 12 d’agost, s’aprova la convocatòria per a la selecció de 3 persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per ser contractades en pràctiques durant 6 mesos, i constitució de borsa de suplents.

El termini per a presentar les sol·licituds de participació finalitza el dilluns 6 de setembre.

Trobareu el formulari de sol·licitud en aquesta pàgina i cal que el presenteu per instància genèrica al següent enllaç

 

Llista provisional i data de la convocatòria per a la selecció de 3 persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil

Atès que el passat 6 de setembre de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu, relatiu a la convocatòria per a la selecció de 3 joves de Garantia Juvenil per a ser contractades en pràctiques.

Per decret de Presidència 2021-0323, de data 17 de setembre de 2021, s’ha resolt la llista provisional i la convocatòria de les proves selectives.

Darrera actualització: 17.09.2021 | 15:23
Darrera actualització: 17.09.2021 | 15:23