Procediment de selecció del Plans d'Ocupació Comarcals COVID-19 i constitució de les borses de treball

Bases reguladores del procediment de selecció del Plans d'Ocupació Comarcals COVID-19 i constitució de les borses de treball

Bases reguladores del procediment de selecció per màxima urgència dels plans d'ocupació comarcals COVID-19 que que inclou 7 peons de brigada i/o manteniment i 3 auxiliars administratius/ves per a donar servei als ajuntaments de la comarca, i constitució de les borses de treball de personal de peons de brigada i/o manteniment i auxiliar administratiu/va per ocupar llocs de treball conjunturals i no estructurals al Consell Comarcal, als Ajuntaments de la comarca adherits a la borsa i al Consorci del Moianès.

 

- Trobareu els PDF's amb les instàncies a omplir en el cas que ho presenteu de manera presencial al Consell Comarcal del Moianès

- En el cas que la presentació sigui de manera telemàtica cal emplenar la instància genèrica: http://www.ccmoianes.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, i fer-hi constar de manera expressa que: S'accepten les bases, així com que es reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de novembre 2020

 

Llista provisional d'admesos i exclosos 7 places de peons/brigades de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Llista provisional d'admesos i exclosos 3 places d'auxiliars administratius/ves de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la convocatòria de 3 places d'auxiliars administratius/ves de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la convocatòria de 7 places de peó brigada i/o manteniment de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Suspensió de la celebració dels processos selectius d'auxiliar administratiu/va i peó de brigada en el marc del Pla COVID-19

Convocatòria de les proves de 3 places d'auxiliars administratius/ves de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Atès que el passat 12 de gener de 2021, va tenir lloc la publicació de l’anunci del Decret de suspensió de la celebració del procés selectiu per la cobertura de 3 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va i 7 llocs de treball de peó brigada en el marc del Pla COVID-19, fins que la situació epidemiològica i les mesures de restricció de la mobilitat adoptades pel Govern de la Generalitat així ho permetin; moment en el qual es publicarà la nova data amb antelació suficient per evitar causa cap perjudici o indefensió a qualsevol dels aspirants.

Per decret de Presidència 2021-0049, de data 19 de febrer de 2021, s’ha resolt la data de les proves del procés selectiu de 3 auxiliars administratius/ves per a donar servei als ajuntaments de la comarca i data de la convocatòria per a la realització de les proves.

Convocatòria de les proves de 7 places de peó brigada de manteniment de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Atès que el passat 12 de gener de 2021, va tenir lloc la publicació de l’anunci del Decret de suspensió de la celebració del procés selectiu per la cobertura de 3 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va i 7 llocs de treball de peó brigada en el marc del Pla COVID-19, fins que la situació epidemiològica i les mesures de restricció de la mobilitat adoptades pel Govern de la Generalitat així ho permetin; moment en el qual es publicarà la nova data amb antelació suficient per evitar causa cap perjudici o indefensió a qualsevol dels aspirants.

Per decret de Presidència 2021-0063, de data 24 de febrer de 2021, s’ha la data de les proves del procés selectiu de 7 peó brigada de manteniment per a donar servei als ajuntaments de la comarca i data de la convocatòria per a la realització de les proves.

NOTA ACLARATÒRIA de la convocatòria de les proves de 7 places de peó brigada de manteniment de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

S'adjunta nota aclaratòria.

Acta del tribunal qualificador de la convocatòria pública per la selecció de 3 places d'auxiliars administratius/ves de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

S'adjunta l'acta.

Darrera actualització: 01.03.2021 | 12:42
Darrera actualització: 01.03.2021 | 12:42