Procediment de selecció del Plans d'Ocupació Comarcals COVID-19 i constitució de les borses de treball

Bases reguladores del procediment de selecció del Plans d'Ocupació Comarcals COVID-19 i constitució de les borses de treball

Bases reguladores del procediment de selecció per màxima urgència dels plans d'ocupació comarcals COVID-19 que que inclou 7 peons de brigada i/o manteniment i 3 auxiliars administratius/ves per a donar servei als ajuntaments de la comarca, i constitució de les borses de treball de personal de peons de brigada i/o manteniment i auxiliar administratiu/va per ocupar llocs de treball conjunturals i no estructurals al Consell Comarcal, als Ajuntaments de la comarca adherits a la borsa i al Consorci del Moianès.

 

- Trobareu els PDF's amb les instàncies a omplir en el cas que ho presenteu de manera presencial al Consell Comarcal del Moianès

- En el cas que la presentació sigui de manera telemàtica cal emplenar la instància genèrica: http://www.ccmoianes.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html, i fer-hi constar de manera expressa que: S'accepten les bases, així com que es reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de novembre 2020

 

Llista provisional d'admesos i exclosos 7 places de peons/brigades de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Llista provisional d'admesos i exclosos 3 places d'auxiliars administratius/ves de la convocatòria dels Plans d'Ocupació Comarcals Covid-19

Darrera actualització: 20.11.2020 | 12:04
Darrera actualització: 20.11.2020 | 12:04