Procediment de preselecció de 3 persones, en el marc de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i creació de borsa de treball, any 2020

Bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones, en el marc de la convocatòria del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i creació de borsa de treball, any 2020

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 2 de novembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores del procediment de preselecció per màxima urgència de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre) i creació de borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 10 de novembre de 2020 fins 19 de novembre de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Atès que el passat 19 de novembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procediment de preselecció per màxima urgència de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre) i creació de borsa de treball. 

Per decret de Presidència 2020-0373, de data 3 de desembre de 2020, s’ha resolt la llista provisional d'aspirants per la cobertura d'una plaça d'auxiliar adminitratiu/iva.

Termini de presentació per esmenar els motius d'exclusió: fins el 9 de desembre de 2020 inclòs.

Llista provisional d'admesos i exclosos DINAMITZADOR/A I SUPORT A L'ÀREA DE COMUNICACIÓ de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Atès que el passat 19 de novembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procediment de preselecció per màxima urgència de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre) i creació de borsa de treball.

Per decret de Presidència 2020-0372, de data 3 de desembre de 2020, s’ha resolt la llista provisional d'aspirants per la cobertura d'una plaça de dinamitzador/a i suport a l'Àrea de Comunicació.

Termini de presentació per esmenar els motius d'exclusió: fins el 9 de desembre de 2020 inclòs.

Llista provisional d'admesos i exclosos DINAMITZADOR/A I SUPORT A L'ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I A LES PERSONES de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Atès que el passat 19 de novembre de 2020 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procediment de preselecció per màxima urgència de 3 persones en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès en el marc de la convocatòria per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya (Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre) i creació de borsa de treball.

Per decret de Presidència 2020-0371, de data 3 de desembre de 2020, s’ha resolt la llista provisional d'aspirants per la cobertura d'una plaça de dinamitzador/a i suport a l'Àrea de Promoció Econòmica i a les Persones.

Termini de presentació per esmenar els motius d'exclusió: fins el 9 de desembre de 2020 inclòs.

Darrera actualització: 04.12.2020 | 09:27
Darrera actualització: 04.12.2020 | 09:27