Convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, de dos tècnics/iques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l'execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19

Bases que regeixen el procés selectiu, per màxima urgència, de dos tècnics/iques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l'execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 6 de juliol de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció, per màxima urgència, de dos tècnics/ques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19, en règim de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Moianès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament local.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins 14 d'agost de 2020.

Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció de dos tècnics/ques de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l'execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19

Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria de les proves

  • Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.
  • Nomenament dels membres del tribunal qualificador
  • Convocatòria del tribunal per a la seva constitució
  • Convocatòria dels aspirants per a la realització de la prova d'acreditació del nivell de català: 26  d'octubre de 2020 - a 2/4 de 9 del matí
  • Convocatòria dels aspirants per a la reslització del procés selectiu: 27 d'octubre de 2020 - a les 10h del matí

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública de dos tècnics/que de grau mitjà de desenvolupament local i estratègic per l'execució, coordinació i seguiment del Pla de Reactivació socioeconòmica Covid-19

Darrera actualització: 27.10.2020 | 18:13
Darrera actualització: 27.10.2020 | 18:13