Convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 14 de desembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d’administratiu(va (C1), adscrit/a a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics i Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 22 de desembre de 2020 fins el 22 de gener de 2021.

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de convocatòria pública per la selecció i provisió de la plaça d’ administratiu /va (C1), adscrit/a l’àrea bàsica de serveis socials bàsics i serveis a les persones

Atès que el passat 22 de gener de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en la convocatòria pública per la selecció i provisió de la plaça d’ administratiu /va (C1), adscrit/a l’àrea bàsica de serveis socials bàsics i serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició, i la creació d’una borsa de treball.

Per decret de Presidència 2021-0098, de data 19 de març de 2021, s’ha resolt la llista provisional d'aspirants per la cobertura d'una plaça d’ administratiu /va (C1), adscrit/a l’àrea bàsica de serveis socials bàsics i serveis a les persones del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició, i la creació d’una borsa de treball.

Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la convocatòria pública per la selecció i procisió de la plaça d'administratiu/iva C1

Atès que el passat 22 de gener de 2021, va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en la convocatòria pública per la selecció i provisió de la plaça d’administratiu/iva (C1), adscrit/a l’àrea bàsica de serveis socials bàsics i serveis a les persones del Consell Comarcal.

Per decret de Presidència 2021-00123, de data 9 d'abril de 2021, s’ha resolt la llista definitiva d'admesos i exclosos i la data de les proves de la convocatòria pública per la selecció i provisió de la plaça d’ administratiu /va (C1), adscrit/a l’àrea bàsica de serveis socials bàsics i serveis a les persones.

Darrera actualització: 09.04.2021 | 11:54
Darrera actualització: 09.04.2021 | 11:54