Convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d'administratiu/iva C1, adscrita a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 14 de desembre de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció i provisió de la plaça d’administratiu(va (C1), adscrit/a a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics i Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant sistema concurs-oposició i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: des del 22 de desembre de 2020 fins el 22 de gener de 2021.

Darrera actualització: 21.12.2020 | 11:19
Darrera actualització: 21.12.2020 | 11:19