Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d'un enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TICs o graduat/da en Informàtica o equivalent

Bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC’s o graduat/da en Informàtica o equivalent del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2)

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 3 de febrer de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC’s o graduat/da en Informàtica o equivalent del Consell Comarcal del Moianès (subgrup A2), mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Nota informativa sobre la convocatòria pública d'un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC's

Reanudació de la convocatòria per a la selecció d'un enginyer/a tècnic/a en informàtica i TICs

Convocatòria de les proves del procés selectiu d’un/a enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC’s

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí per programa, de la plaça d'enginyer/a tècnic/a en Informàtica i TIC's

Darrera actualització: 01.07.2020 | 17:44
Darrera actualització: 01.07.2020 | 17:44